Informacije za člane pred upokojitvijo

Namen dodatnega pokojninskega zavarovanje je pridobitev dodatne pokojnine – pokojninske rente, s katero prekinete redno zavarovanje. Pogoj za pridobitev dodatne pokojnine iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja je upokojitev.

Član pa lahko uveljavlja pravico do predčasne dodatne pokojnine v primeru, ko ni več vključen v obvezno pokojninsko zavarovanje po ZPIZ-2 in je dopolnil 53 let starosti.

Možnosti ob upokojitvi

Ob upokojitvi ima član te možnosti:
 • Redno prenehanje. Izplačilo v eni od oblik dodatnih pokojnin. Obdavčena je le polovica zneska dodatne pokojnine – pokojninske rente, zato je efektivna obdavčitev pokojninske rente nizka in v večini primerov ne presega 10 %. Z informativnim izračunom dodatne pokojnine preverite znesek vaše pričakovane dodatne pokojnine in njeno obdavčitev.
 • Izredno prenehanje. Izplačilo v enkratnem znesku, vendar samo, če je vrednost zbranih sredstev, vplačanih od 1. 1. 2013, nižja od 5.924,08 EUR. Član lahko zahteva izplačilo vseh sredstev, vplačanih do 31. 12. 2012, v enkratnem znesku (ne glede na znesek). V primeru individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ni nikakršnih omejitev glede izplačila v enkratnem znesku.
 • V primeru odločitve za izplačilo sredstev v enkratnem znesku opozarjamo na visoko davčno obremenitev, ki lahko vpliva tudi na ostale socialne transferje.
 • Če se odločite za izplačilo odkupne vrednosti, se od zbranih sredstev obračuna 1 % izrednih izstopnih stroškov, 8,5-odstotni davek na zavarovalno storitev (če želite sredstva dvigniti prej kot 10 let po sklenitvi zavarovanja) ter 25 % akontacije dohodnine – sledi še končni poračun pri letni dohodnini. Za podrobnejši obračun nas pokličite na 080 555 555 oz. pošljite sporočilo na info@triglav.si.
 • Mirovanje vplačevanja sredstev. Član lahko preneha z vplačevanjem sredstev in sredstva koristi kadarkoli v prihodnosti. Ves čas mirovanja so sredstva predmet dedovanja.
 • Nadaljevanje vplačevanja sredstev. Ne glede na to, da se je član upokojil, lahko nadaljuje z vplačevanjem premij. Nadaljnjo vplačevanje premij je mogoče zgolj v obliki individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Vrste pokojninskih rent v ponudbi

Članom Triglav, pokojninske družbe, d.d. in Zavarovalnice Triglav, d.d., izplačuje dodatne pokojnine oz. pokojninske rente Zavarovalnica Triglav, d.d., ki ima v svoji ponudbi sledeče oblike pokojninskih rent:
 • Doživljenjska mesečna dodatna starostna pokojnina; član prejema pokojninsko rento doživljenjsko, v primeru smrti člana se renta ne deduje in riziko prevzema član.
 • Doživljenjska mesečna dodatna starostna pokojnina z zajamčenim 10-letnim obdobjem izplačevanja (garantirana mesečna pokojnina); član prejema pokojninsko rento doživljenjsko, pri čemer se renta deduje do 10. leta izplačevanja.
 • Doživljenjska mesečna dodatna starostna pokojnina z zajamčenim 20-letnim obdobjem izplačevanja (garantirana mesečna pokojnina); član prejema pokojninsko rento doživljenjsko, pri čemer se renta deduje do 20. leta izplačevanja.
 • Doživljenjska pokojninska renta s pospešenim in hkratno zajamčenim 3-letnim obdobjem izplačevanja; renta se izplačuje mesečno do smrti člana. Po poteku izbranega obdobja se renta izplačuje mesečno v višini 1/12 mesečne rente, ki se izplačuje v garantiranem obdobju. Renta se deduje do 3. leta izplačevanja.
 • Doživljenjska pokojninska renta s pospešenim in hkratno zajamčenim 5-letnim obdobjem izplačevanja; renta se izplačuje mesečno do smrti člana. Po poteku izbranega obdobja se renta izplačuje mesečno v višini 1/12 mesečne rente, ki se izplačuje v garantiranem obdobju. Renta se deduje do 5. leta izplačevanja.
 • Doživljenjska pokojninska renta s pospešenim in hkratno zajamčenim 8-letnim obdobjem izplačevanja; renta se izplačuje mesečno do smrti člana. Po poteku izbranega obdobja se renta izplačuje mesečno v višini 1/12 mesečne rente, ki se izplačuje v garantiranem obdobju. Renta se deduje do 8. leta izplačevanja.
 • Doživljenjska pokojninska renta z delno pospešenim in hkratno zajamčenim 3-letnim obdobjem izplačevanja; renta se izplačuje mesečno do smrti člana. Po poteku izbranega obdobja se renta izplačuje mesečno v višini 1/2 mesečne rente, ki se izplačuje v garantiranem obdobju. Renta je dedna do 3. leta izplačevanja.
 • Doživljenjska pokojninska renta z delno pospešenim in hkratno zajamčenim 5-letnim obdobjem izplačevanja; renta se izplačuje mesečno do smrti člana. Po poteku izbranega obdobja se renta izplačuje mesečno v višini 1/2 mesečne rente, ki se izplačuje v garantiranem obdobju. Renta je dedna do 5. leta izplačevanja.
 • Doživljenjska pokojninska renta z delno pospešenim in hkratno zajamčenim 8-letnim obdobjem izplačevanja; renta se izplačuje mesečno do smrti člana. Po poteku izbranega obdobja se renta izplačuje mesečno v višini 1/2 mesečne rente, ki se izplačuje v garantiranem obdobju. Renta je dedna do 8. leta izplačevanja.
Po pravilniku o podrobnejših pravilih in minimalnih zahtevah, ki jih zavarovalnica ali pokojninska družba upoštevata pri izračunu, se pokojninske rente izplačujejo mesečno. Če je znesek rente oziroma posamično izplačilo manjše od 30,00 evrov, pa se izplačujejo četrtletno, polletno ali letno.

Višina pokojninske rente je odvisna od starosti člana ob sklenitvi rente, spola in višine privarčevanih sredstev ter tablic smrtnosti. Pri renti, kjer obstaja možnost dedovanja, rento deduje zakoniti dedič oziroma upravičenec, ki ga član eksplicitno navede.

Več informacij o izplačevanju pokojninskih rent se nahaja v Pokojninskem načrtu za izplačevanje rent iz PDPZ.

Postopek pridobitve pokojninske rente

Pokojninsko rento izberete s pomočjo informativnega izračuna pokojninske rente, ki ga naročite s spodnjim elektronskim obrazcem. Informativni izračun lahko naročite tudi po telefonu na 080 555 555 ali po elektronski pošti na info@triglav.si.


E-naročilo informativnega izračuna pokojninske rente

  
  
  
»Drugi steber? Vsekakor dobrodošel dodatek k pokojnini! Sem iz prve generacije, katera se je upokojila po desetih letih varčevanja v drugem stebru. Danes ugotavljam iz debat med kolegi upokojenci obžalovanje, da so takrat dvignili vložek v drugi steber. Kupček je splahnel, nam vztrajnim pa letno doda dva penzijona.«
Ivan Dvorščak,
upokojenec
»Veseli me, da danes že jaz uživam oz. prejemam sadove prizadevanj, v katere sem bila tudi sama vključena. Takratni sindikalisti smo razumeli spremembe, ki so prihajale v našo državo. Zato smo se z delodajalcem med prvimi dogovorili o načinu vplačevanja v dodatni pokojninski steber. Namembnost teh sredstev me osebno dopolnjuje in mislim da bi se tega morali zavedati vsi, predvsem pa mlajši.«
Andreja Kejžar,
Upokojena sindikalistka
»V podjetju Radenska d.d. Radenci smo že od leta 2001 vključeni v dodatno pokojninsko zavarovanje. Ponosni smo, da naš delodajalec izkazuje skrb za zaposlene tudi po upokojitvi. Hkrati zaposleni s svojim deležem premije dokazujemo zrelost in odgovornost, saj si tako gradimo socialno varnost na zlata leta.«
Franko Lipičar,
predsednik sveta delavcev Radenska d.d.
»Mesečna renta iz dodatnega pokojninskega zavarovanja je dobrodošel dodatek k mesečnemu prihodkom. Predstavlja mi povečano varnost in ga porabim za nenačrtovane izdatke in hobije.«
Jožica Rejec,
Upokojena predsednica uprave Domel Holding
»Družbena odgovornost Nove Ljubljanske banke se kaže tako v odnosu do zaposlenih, strank in lastnikov kot tudi do širše skupnosti. Vsem zaposlenim pod enakimi pogoji zagotavljamo socialno varnost po upokojitvi. Z vplačevanjem premije v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja skrbimo za dodaten dohodek, ki ga bodo zaposleni prejemali po upokojitvi.«
mag. Vesna Vodopivec,
pomočnica uprave, Nova Ljubljanska banka, d.d.
»V IBM Slovenija smo, tako kot IBM globalno, zavezani visokim etičnim merilom. Skrb za zaposlene postavljamo na prvo mesto, zato jim pomagamo pri dodatnem varčevanju že v času aktivne dobe. Od leta 2006 dalje tako prispevamo k vplačilu njihovih premij za dodatno pokojninsko zavarovanje pri podjetju Triglav, pokojninski družbi, d.d. S tem jim pomagamo zagotoviti finančno varnost tudi za obdobje po upokojitvi.«
Nevenka Oštarjaš,
direktorica kadrovske službe, IBM Slovenija d.o.o.

Naši člani o Triglav, pokojninski družbi, d.d.

Vaše mnenje cenimo in nam veliko pomeni. Če želite svojo izkušnjo o naših storitvah deliti z drugimi, vas vabimo, da svoje mnenje vpišete spodaj, v Triglav, pokojninski družbi, d.d. pa se bomo še naprej trudili upoštevati vaše želje in priporočila.